به منظور رفاه حال شرکت کنندگان در چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران، هتل ها و اماکن موجود در شهر اراک به شرح ذیل می باشد:

Catering