نشست های تخصصی

   چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران در نظر دارد به منظور غنای هرچه بيشتر اين رویداد علمی، نشست های تخصصی با حضور مدیران بخش های دولتی، صاحبان صنایع و اساتید دانشگاهی را برگزار نمايد. با توجه به هماهنگی های صورت پذیرفته لیست نشست های قطعیت یافته به شرح ذیل می باشد:

Panel

در هر یک از نشست های تخصصی مدیرانی از بخش دولتی شامل سیاست گذاران و روسای مراکز اقتصادی و مدیرانی از بخش خصوصی و اساتید باتجربه دانشگاهی حضور خواهند داشت و به بحث و بررسی درباره سیاست ها و راهکارهای مربوطه پرداخته خواهد شد. شرکت در هر یک از نشست های تخصصی برای کلیه ثبت نام کنندگان آزاد است. شرکت های صنعتی و ارگان ها و مراکز تحقیق و توسعه جهت هماهنگی حضور و دریافت زمان سخنرانی در نشست های فوق با دبیرخانه کنفرانس به شماره 33400020-086 آقای صمصامی تماس حاصل فرمایند.

کمیته نشست ها و کارگاههای تخصصی چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید