برای دانلود پوستر کنفرانس بر روی گزینه های زیر کلیک نمایید

پوستر مسابقه اپ نویسیپوستر مسابقه اپ نویسی

پوستر اولیه کنفرانس

پوستر نهایی کنفرانس

 

 Final Poster

 

festival