دکتر محسن نجفی

رییس چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

پست الکترونیکی : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 
 
 
 

دکتر حمیدرضا رضایی آشتیانی

دبیر چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

پست الکترونیکی : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

دکتر حسن جلالی

دبیر علمی چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 
 
 
 
 
 
 
 

 دکتر حامد دیلمی عضدی

دبیر علمی چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دکتر ابوالفضل محمدابراهيم

دبیر اجرایی چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 
 
 
 
 
 
 
 

دکتر محمد گهری

دبیر کمیته اطلاع رسانی و ارتباطات چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 
 
 

دکتر مجید رجایی

دبیر کمیته اطلاع رسانی و ارتباطات چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 
 
 
 

دکتر مهدی صفری

دبیر کمیته نشست ها و کارگاه های چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

 

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

دکتر سید حسین الهی

دبیر کمیته نمایشگاه تخصصی چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 
 
 
 

دکتر ثاراله عباسی

دبیر کمیته جشنواره دانشجویی چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

پست الکترونیکی : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 
 
 

دکتر جلال جودکی

دبیر کمیته انتشارات و چاپ چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 
 
 

دکتر سمیه داوود آبادی

دبیر کمیته انتشارات و چاپ چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 
 
 
 
 
 
 
 

دکتر ابوالفضل حاجی زاده اقدم

دبیر کمیته دانشجویی چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

دکتر نیما همتا

دبیر کمیته نظارت و ارزیابی چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید