پرسش نامه جو ایمنی

برترین فایل با عنوان پرسش نامه جو ایمنی

توضیحات بیشتر درباره فایل پرسش نامه جو ایمنی در بخش زیر:

دسته: علوم تربیتی

پرسش نامه جو ایمنی

پرسش-نامه-جو-ایمنی

دانلود پرسش نامه با موضوع جو ایمنی،

در قالب docx و در 4 صفحه، قابل ویرایش.

 

عنوان: پرسش نامه جو ایمنی

مؤلفه ها: شامل 8 مؤلفه: تعهد مدیریت برای ایمنی و اولویت مسایل ایمنی، دانش کارگران و اطاعت از قوانین ایمنی، نگرش کارگران نسبت به مسایل ایمنی، مشارکت کارگران و تعهد نسبت به رعایت قوانین ایمنی، ایمنی محیط کار، آمادگی فوری در محل کار، اولویت ایمنی در مقابل محصولات، چشم پوشی از خطرات.

تعداد سؤال: 37 سؤال

نوع پرسش نامه: استاندارد

کاربرد: سنجش ایمنی سازمان ها و شرکت ها  و کارخانه ها

دانلود فایل

برچسب های فایل پرسش نامه جو ایمنی:

پرسشنامه جو ایمنی,سنجش ایمنی سازمان ها,سنجش ایمنی شرکت ها,سنجش ایمنی کارخانه ها,پرسشنامه ایمنی,پرسشنامه ایمنی سازمان ها,پرسشنامه ایمینی شرکت ها,پرسشنامه ایمنی کارخانه ها,پرسشنامه نگرش کارگران نسبت به ایمنی,پرسشنامه رعایت قوانین ایمنی

پرسش نامه دلبستگی به خدا

برترین فایل با عنوان پرسش نامه دلبستگی به خدا

توضیحات بیشتر درباره فایل پرسش نامه دلبستگی به خدا در بخش زیر:

دسته: علوم تربیتی

پرسش نامه دلبستگی به خدا

پرسش-نامه-دلبستگی-به-خدا

دانلود پرسش نامه با موضوع دلبستگی به خدا،

در قالب docx و در 3 صفحه، قابل ویرایش.

 عنوان: پرسش نامه دلبستگی به خدا

مدل مورد استفاده: پرسش نامه بک و مک دونالد (2004)

مؤلفه ها: شامل 4 مؤلفه توجه به خدا- اعتماد در مقابل عدم اعتماد- توکل- ارتباط با خدا.

تعداد سئوال: 24 سئال

نوع پرسش نامه: استاندارد

کاربرد: سنجش علاقه مندی به خدا

دانلود فایل

برچسب های فایل پرسش نامه دلبستگی به خدا:

پرسشنامه دلبستگی به خدا, پرسشنامه بک و مک دونالد,پرسشنامه سنجش علاقه مندی به خدا,پرسشنامه توجه به خدا,پرسشنامه اعتماد در مقابل عدم اعتماد,پرسشنامه توکل,پرسشنامه ارتباط با خدا,پرسشنامه میزان علاقه به خدا,پرسشنامه عشق به خدا,پرسشنامه خدادوستی

پرسش نامه سبك زندگي مؤثر بر وزن

برترین فایل با عنوان پرسش نامه سبك زندگي مؤثر بر وزن

توضیحات بیشتر درباره فایل پرسش نامه سبك زندگي مؤثر بر وزن در بخش زیر:

دسته: علوم تربیتی

پرسش نامه سبك زندگي مؤثر بر وزن

پرسش-نامه-سبك-زندگي-مؤثر-بر-وزن

دانلود پرسش نامه با موضوع بررسی سبك زندگي مؤثر بر وزن،

در قالب docx و در 4 صفحه، قابل ویرایش.

 


عنوان: پرسش نامه سبك زندگي مؤثر بر وزن

مدل مورد استفاده: كلارك و همكاران (1991)

مؤلفه ها: شامل 5 مؤلفه هيجان هاي منفي- در دسترس بودن- فشار اجتماعي- ناراحتي جسماني- فعاليت هاي مثبت

تعداد سؤال: 20 سؤال

نوع پرسش نامه: استاندارد- خارجی

کاربرد : تأثير زندگي بر وزن

دانلود فایل

برچسب های فایل پرسش نامه سبك زندگي مؤثر بر وزن:

پرسشنامه سبك زندگي موثر بر وزن,پرسشنامه سبک زندگی,پرسشنامه تاثير زندگي بر وزن,پرسشنامه وزن افراد,پرسشنامه تاثیر وزن,پرسشنامه اهمیت وزن,پرسشنامه هيجان هاي منفي,پرسشنامه فشار اجتماعي,پرسشنامه ناراحتي جسماني

پرسش نامه توانمندي هاي رياضي پنجم دبستان

برترین فایل با عنوان پرسش نامه توانمندي هاي رياضي پنجم دبستان

توضیحات بیشتر درباره فایل پرسش نامه توانمندي هاي رياضي پنجم دبستان در بخش زیر:

دسته: علوم تربیتی

پرسش نامه توانمندي هاي رياضي پنجم دبستان

پرسش-نامه-توانمندي-هاي-رياضي-پنجم-دبستان

دانلود پرسش نامه با موضوع توانمندي هاي رياضي پنجم دبستان،
در قالب docx و در 3 صفحه، قابل ویرایش.


توضیحات:
این پرسش نامه دارای 45 سؤال، تفسیر، روایی و پایایی می باشد.
دانلود فایل

برچسب های فایل پرسش نامه توانمندي هاي رياضي پنجم دبستان:

توانمندي هاي رياضي دانش آموزان پنجم دبستان,پرسشنامه ریاضی,پرسشنامه ریاضیات,پرسشنامه توانمندي هاي رياضي,پرسشنامه دانش آموزان پنجم دبستان,پرسشنامه دبستان,پرسشنامه ریاضی دبستان, پرسشنامه ریاضی پنجم دبستان,پرسشنامه درس ریاضی

پرسش نامه توانمندي هاي رياضي چهارم دبستان

برترین فایل با عنوان پرسش نامه توانمندي هاي رياضي چهارم دبستان

توضیحات بیشتر درباره فایل پرسش نامه توانمندي هاي رياضي چهارم دبستان در بخش زیر:

دسته: پرسش نامه

پرسش نامه توانمندي هاي رياضي چهارم دبستان

پرسش-نامه-توانمندي-هاي-رياضي-چهارم-دبستان

دانلود پرسش نامه با موضوع توانمندي هاي رياضي چهارم دبستان،
در قالب doc  و در 3 صفحه، قابل ویرایش.
 


این پرسش نامه دارای 38 سؤال، تفسیر، روایی و پایایی و … می باشد.
دانلود فایل

برچسب های فایل پرسش نامه توانمندي هاي رياضي چهارم دبستان:

توانمندي هاي رياضي دانش آموزان چهارم دبستان,پرسشنامه ریاضی,پرسشنامه ریاضیات,پرسشنامه توانمندي هاي رياضي,پرسشنامه دانش آموزان چهارم دبستان,پرسشنامه دبستان,پرسشنامه ریاضی دبستان, پرسشنامه ریاضی چهارم دبستان,پرسشنامه درس ریاضی

پرسش نامه توانمندي هاي رياضي دوم دبستان

برترین فایل با عنوان پرسش نامه توانمندي هاي رياضي دوم دبستان

توضیحات بیشتر درباره فایل پرسش نامه توانمندي هاي رياضي دوم دبستان در بخش زیر:

دسته: علوم تربیتی

پرسش نامه توانمندي هاي رياضي دوم دبستان

پرسش-نامه-توانمندي-هاي-رياضي-دوم-دبستان

دانلود پرسش نامه با موضوع توانمندي هاي رياضي دوم دبستان،
در قالب word و در 3 صفحه، قابل ویرایش.
 


این پرسش نامه دارای 40 سؤال، روایی و پایایی و …
دانلود فایل

برچسب های فایل پرسش نامه توانمندي هاي رياضي دوم دبستان:

توانمندي هاي رياضي دانش آموزان دوم دبستان,پرسشنامه ریاضی,پرسشنامه ریاضیات,پرسشنامه توانمندي هاي رياضي,پرسشنامه دانش آموزان دوم دبستان,پرسشنامه دبستان,پرسشنامه ریاضی دبستان,پرسشنامه ریاضی دوم دبستان,پرسشنامه درس ریاضی

پرسش نامه توانمندي هاي رياضي سوم دبستان

برترین فایل با عنوان پرسش نامه توانمندي هاي رياضي سوم دبستان

توضیحات بیشتر درباره فایل پرسش نامه توانمندي هاي رياضي سوم دبستان در بخش زیر:

دسته: علوم تربیتی

پرسش نامه توانمندي هاي رياضي سوم دبستان

پرسش-نامه-توانمندي-هاي-رياضي-سوم-دبستان

دانلود پرسش نامه با موضوع توانمندي هاي رياضي سوم دبستان،

در قالب docx و در 4 صفحه، قابل ویرایش.

 

این پرسش نامه دارای 47 سؤال، روایی و پایایی و

دانلود فایل

برچسب های فایل پرسش نامه توانمندي هاي رياضي سوم دبستان:

توانمندي هاي رياضي دانش آموزان سوم دبستان,پرسشنامه ریاضی,پرسشنامه ریاضیات,پرسشنامه توانمندي هاي رياضي,پرسشنامه دانش آموزان سوم دبستان,پرسشنامه دبستان,پرسشنامه ریاضی دبستان, پرسشنامه ریاضی سوم دبستان,پرسشنامه درس ریاضی

پرسش نامه توانمندي هاي رياضي اول دبستان

برترین فایل با عنوان پرسش نامه توانمندي هاي رياضي اول دبستان

توضیحات بیشتر درباره فایل پرسش نامه توانمندي هاي رياضي اول دبستان در بخش زیر:

دسته: پرسش نامه

پرسش نامه توانمندي هاي رياضي اول دبستان

پرسش-نامه-توانمندي-هاي-رياضي-اول-دبستان

دانلود پرسش نامه با موضوع توانمندي هاي رياضي اول دبستان،
در قالب doc و در 3 صفحه، قابل ویرایش.
 


این پرسش نامه دارای 40 سؤال، روایی و پایایی و…
دانلود فایل

برچسب های فایل پرسش نامه توانمندي هاي رياضي اول دبستان:

توانمندي هاي رياضي دانش آموزان اول دبستان,پرسشنامه ریاضی,پرسشنامه ریاضیات,پرسشنامه توانمندي هاي رياضي,پرسشنامه دانش آموزان اول دبستان,پرسشنامه دبستان,پرسشنامه ریاضی دبستان,پرسشنامه ریاضی اول دبستان,پرسشنامه درس ریاضی

پرسش نامه نظارت و راهنمایی

برترین فایل با عنوان پرسش نامه نظارت و راهنمایی

توضیحات بیشتر درباره فایل پرسش نامه نظارت و راهنمایی در بخش زیر:

دسته: علوم تربیتی

پرسش نامه نظارت و راهنمایی

پرسش-نامه-نظارت-و-راهنمایی

دانلود پرسش نامه با موضوع نظارت و راهنمایی،

در قالب docx و در 8 صفحه، قابل ویرایش.

 


این پرسش نامه دارای 96 سؤال، نمره گذاری، روایی و پایایی و

دانلود فایل

برچسب های فایل پرسش نامه نظارت و راهنمایی:

پرسشنامه نظارت,پرسشنامه راهنمایی,پرسشنامه رهبری,پرسشنامه سازمانی,پرسشنامه تحقق سازمانی,پرسشنامه راهنمایی مدیران,پرسشنامه نظارت مدیران,پرسشنامه تعالی سازمان,پرسشنامه تعالی,پرسشنامه مدیریت,پرسشنامه راهبری

پرسش نامه کیفیت زندگی کاری والتون

برترین فایل با عنوان پرسش نامه کیفیت زندگی کاری والتون

توضیحات بیشتر درباره فایل پرسش نامه کیفیت زندگی کاری والتون در بخش زیر:

دسته: پرسش نامه

پرسش نامه کیفیت زندگی کاری والتون

پرسش-نامه-کیفیت-زندگی-کاری-والتون

دانلود پرسش نامه با موضوع کیفیت زندگی کاری والتون،
در قالب word و در 3 صفحه، قابل ویرایش.


این پرسش نامه کیفیت زندگی کاری، دارای 26 سؤال، روایی، پایایی و روش نمره گذاری و … می باشد.

دانلود فایل

برچسب های فایل پرسش نامه کیفیت زندگی کاری والتون:

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری,پرسشنامه کیفیت کار,پرسشنامه کار,پرسشنامه زندگی,پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون,پرسشنامه کیفیت زندگی,کیفیت زندگی کاری والتون,کیفیت زندگی کاری,سنجش کیفیت زندگی,سنجش کیفیت زندگی کاری,پرسشنامه